Générateur norvégien de faux textes aléatoires

Lorem ipsum a généré 20 paragraphes pour vous.
Vous pouvez utiliser ce texte lorem ipsum dans vos maquettes, sites web, design, ebook... Le texte généré aléatoirement est libre de droit.

Le faux texte a bien été copié

Forstod han det ikke Hvem vilde tjene hos en Mand i vide Marken, Mile til Folk, ja en Dagsreise til næste Menneskebolig Og Manden selv han var ikke det Spor søt eller nydelig, men tværtimot, og naar han talte da var han jo ingen Tenor med Øinene mot Himlen, men litt dyrisk og grov i Røsten.

Inger kunde bare vagge med Hodet og si Du store Verden for dig Og Isak nu var han ikke liten og forsagt, det var som han hadde betalt som en Herremand for Guldhorn Værsaagod i rund Sum en Hest fra min Side Han var saa spændstig at han tog Plogen engang til og flyttet den og bar den med en Haand bort til Stuevæggen og reiste den op.

Klokken efter Lyset kunde være omkring to stod han like saa godt op igjen og aat Frokost, et uhyre Grøtfat for hele Dagen, saa han skulde slippe at hæfte bort Tiden med ny Koking.Han brøt Nyland tilkvælds, et Tillæg til Potetakeren.Han skiftet med at ry Tømmer og bryte Jord i tre Dager saa vilde vel Inger komme imorgen.

Poteten det var en ny Frugt, det var intet mystisk ved den, intet religiøst, Kvindfolk og Børn kunde være med og faa den sat, disse Jordeplerne som kom fra fremmed Land likesom Kaffen, stor og herlig Mat, men i Slægt med Næpen.Korn det var Brødet, Korn eller ikke Korn det var Liv eller Død.

sindrig Paafund, ja kanske en Indskytelse fra Gud, Manden var selvhjulpen.Det gik godt like til senhøstes, saa kom det Sne, saa kom det Regn, saa kom det Sne igjen, varig Sne, Maskineriet virket galt, Kjørlet fyldtes av Nedbøren og aapnet Lemmen fortidlig.

hadde visst intet hat imot at Oline hadde set Herligheten.Barnet graat.Gaa ind igjen til Gutten, sa Isak.For nu har Hesten roet sig.Han spænder ifra og leier Hesten ind i Stalden satte Hesten sin paa Stald Han fodrer og stryker den og er øm til den.

hadde hyppet Poteten og det gjorde hende næsten like saa dygtig som han.Det var ikke efter hans Sind, han løste Repet av Stokken og gik med det. Gaar du igjen spurte hun. Ja, svarte han forarget.Han kom med en Stok til, blaaste ikke og larmet ikke, men drog den bare som en Okse frem til Gammen og la den ned.

skulde vel ikke være uvennes sa hun rosende.Han var blit en hel Kar til at tænke sig om og nu faldt det ham ind at hun var kommet ens Ærend, ja at hun var gaat hjemmefra som i Forgaars og skulde bare hit.Hun hadde kanske hørt at han manglet Kvindfolkhjælp.

der.Et Par nye Lapper kommer forbi, Far og Søn, de staar og hviler paa sine lange Staver med begge Hænder og ser paa Gammen og paa Rydningen og hører Gjeitbjælderne opi Lien.Ja Goddag, sier de, og at her er kommet gromt Folk i Marken Lapperne de slesker altid.

hun.Og det er saa meget til lang Vei Ja, svarte han.Skal du over Fjældene Ja. Hvad skal du der Jeg har Folket mit der. Naa, har du Folket dit der.Hvad du heter Inger.Hvad du heter Isak. Naa, Isak.Er det du som bor her Ja her bor jeg og slik som du nu ser det.

sitter nu han som tok mig slik som at jeg var Er dokker vigd Naa dokker er ikke vigd endda. Men vi faar nu se naar denne Karn her skal kristnes, sier Inger.Vi skulde ha været vigd, men det har ikke høvet saa.Hvad du mener, Isak Jo vigd det forstaar sig.

Hænderne Du er gal svarer Isak.Jeg har ikke hat Kvae paa Hænderne siden at jeg bygget denne Bygningen.Tak hit Gutten saa skal jeg disse han Nei nu tier han snart....I Mai kommer et fremmed Kvindfolk over Fjældet til det ensomme Nybygge, hun er av Ingers Slægtninger langt ute og blir vel mottat.

Javisst hadde han været svært heldig og han kjendte mere og mere Forelskelse i sig, Dragelse, eller hvad det kunde kaldes.Du skal ikke vør med saa meget sa han. Jeg har endda mere et Sted.Og saa har jeg han Sivert Morbror, har du hørt om han Nei.

eller Kasse eller slikt noget næste Gang du er i Bygden hadde Inger sagt. Hvad skal du med det spurte Isak. Jeg trænger det, svarte hun.Han drog Takbjælkerne op med Rep og Inger skuvet paa med en Haand, det var som om det hjalp bare at hun var tilstede.

Vaaren kom, han dyrket sin lille Jord og satte Potet.Det var nu blit en større Buskap, hver Gjeit hadde faat Tvillinger, det var syv Gjeiter med smaat og stort i Marken.Han utvidet Fjøset med Fremtiden for Øie og satte ogsaa et Par Ruter ind hos Dyrene.

vakner om Natten og staar op, Inger sover stenhaardt efter sin Vandring.Han gaar atter til Fjøset.Nu tiltaler han jo ikke Kua saaledes at det gaar over til væmmelig Smiger, men han klapper hende pent og undersøker hende paany paa alle Kanter, om hun ikke skulde ha et Mærke, et Tegn av en fremmed Eiermand.

kunde være meget i disse brune Stenene, kanske baade Guld og Sølv, han forstod sig ikke paa det og det samme kunde det være for ham.Han kom til Vandet, Fisken nappet godt om Natten i det myggfulde Veir, det blev igjen en Bør av Røyr og Ørret og Inger skulde faa se Da han gik hjem igjen om Morgningen den samme Omvei som han var kommet fandt han paa at ta med sig et Par av de tunge Smaastener fra Fjældet, og de var brune med mørkeblaa Flækker i og saa mægtig tunge.

tilbake som den største Overraskelse med Hest og Slæde.Nu tror jeg du spøker sa Inger, og du har nu vel ikke tat Hesten Har jeg tat Hesten Fundet han, mener jeg Aa om Isak nu hadde kunnet si min Hest, vor Hest Men han hadde bare faat Hesten tillaans for en Tid, han skulde kjøre Favnveden sin med den.

kunde falde rare Ord imellem dem Har du ikke andet at gjøre end som at komme hit og fryse dig fordærvet sa Isak. Jeg fryser ikke, svarte Inger, men du sliter Helsen av dig, sa hun. Nu tar du paa dig Trøien min som ligger der Det skulde jeg bra gjøre, for jeg kan ikke sitte her naar Guldhorn skal kalve.

gromt paa Plassen, paa Gaarden, der blev værendes, det var snart sagt ikke den Ting som manglet Aa den Inger, han elsket hende og hun elsket ham tilbake, de var nøisomme, de levet i Træskeens Tidsalder og hadde det godt.Lat os sove tænkte de.