Générateur norvégien de faux textes aléatoires

Lorem ipsum a généré 15 paragraphes pour vous.
Vous pouvez utiliser ce texte lorem ipsum dans vos maquettes, sites web, design, ebook... Le texte généré aléatoirement est libre de droit.

Le faux texte a bien été copié

først av alt Kassen, den berømmelige Kasse som han hadde baaret hjem paa sit Bryst, den hang nu i to Taug fra Mønsaasen og var en Vugge og en Huske til Barnet.Inger ruslet oppe halvklædt, ja hun hadde sandelig ogsaa mælket Ku og Gjeiter.

Eller tror du jeg staar og aper sa hun. Isak frygtet det værste, men aget sig og sa bare Du maa komme ind og faa dig Mat. Saa du Kua Var hun ikke pen Makeløs.Hvor har du faat hende spurte han saa likegyldig som han kunde. Hun heter Guldhorn.

Hjælp mig bare op med Stokkene. Da Oktober kom erklærte Inger Jeg vinn ikke mere Det var nu stor Skade, Takbjælkerne maatte og skulde op saa han fik tække Huset før Høstvæten begyndte, det var paa høi Tid.Hvad var det med Inger Hun tok vel ikke paa at sykne Nu og da ystet hun Gjeitost, men ellers dugde hun mest bare til at flytte Guldhorn i sit Tjor mange Ganger om Dag.

spurte forsigtig Hvor gammel tror du at hun er Tror sa Inger.Hun er net akkurat ørlite paa fjerde Foret.Jeg har alet hende, og alle saa sa de at det var den snilleste Kalv de har set fra Barnsben.Hvad du mener, faar vi Foder til hende Isak begyndte at tro det han gjærne vilde og erklærte Hvad som angaar Foder da skal det bli Foder nok til hende Saa gik de ind og aat og drak og kvældet sig.

lysnet, det dagedes i alle Maater.En Dag saa kom Hjælpen.Hun krysset længe frem og tilbake opi i Lien før hun vaaget sig frem, det blev Kvæld før hun kom sig til det, men saa kom hun en stor, brunøiet Pike, hun var saa frodig og grov, med tunge gode Hænder, med Komager paa Føtterne skjønt hun ikke var Lap og med en Kalveskinds Sæk paa Ryggen.

skaffet sig Fiskeredskaper og søkte Vandet op, han kom hjem igjen om Kvælden med en Bør Ørret og Røyr.Inger tok imot ham med Forundring og var overvældet og ikke bedre vant, hun slog Hænderne sammen og sa Du store Verden for dig Hun mærket vel at han syntes om hendes Ros og blev stolt over den, hun sa endnu flere gode Ord at hun hadde aldrig set slikt, at hun forstod ikke hvorledes han hadde baaret sig ad Ogsaa paa anden Maate var Inger velsignet.

Vinduerne og de malte Dører som han fremdeles kunde gjøre sig til av, han gav sig straks til at sætte dem ind.Aa de smaa Dører, og brukte var de ogsaa, men malet pene igjen med hvit og rød Maling, de pyntet som Skilderier i Hjemmet.

Inger sa Ja det er da ikke Fjøs du bygger Naa, sa han. Du aper vel Saa var det meget likere at du bygget Stue. Mener du det sa han og saa paa hende med en paatat Mine av Tomhet i Ansigtet, ja som om han blev slaat av hendes Ide. Ja.Saa fik Dyrene Gammen.

Mening i, Isak var sikker, han drev paa at rydde Skog og hugge den op i Favnved.Inger kom ofte og saa til ham under Arbeidet og han lot jo som om det var ham likegyldig og slet ikke var nødvendig av hende, men hun forstod at hun gjorde vel imot ham ved det.

Guldhorn kalve Har du ikke hørt det Og hvad du mener, skal vi sætte paa Kalven Du gjør som du vil for mig, jeg vet ikke. Ja vi kan da ikke æte op Kalven, vet jeg.For saa har vi ikke mere end som en eneste Ku. Jeg kan nu aldrig tro at du vil vi skal æte op Kalven, sa Isak.

Føtterne, sa han.De gik ind i Gammen og aat av hendes Niste og drak av hans Gjeitmælk saa kokte de Kaffe som hun hadde med i en Blære.De koset sig med Kaffe før de gik tilsengs.Han laa og var graadig efter hende om Natten og fik hende.

Manden nikker at her slaar han sig ned, jo det gjør han, slaar sig ned.I to Dager vedblir han at streife om i Omegnen, men vender om Kvældene tilbake til Lien.Han sover om Nætterne paa et Barleie, han er blit saa hjemme her, han har alt et Barleie under en Berghammer.

ruggende hjem igjen tilfots hørte han alt utenfor Stuen en rar Laat, hvad det nu kunde være, han blev staaende litt.Barneskrik jaja Herregud, det var ingen Raad med det, men det var frygtelig og forunderlig, og Inger hadde intet sagt.

Regnveirsdager han kunde bygge paa Stuen, det gik traat, endda i August da alt Høiet var hjemme og i Skjul under Berghammeren var det nye Huset kommet bare halvt op.I September sa Isak at dette gaar ikke, sa han, jeg mener du maa springe ned i Bygden og faa en Mands Hjælp til mig, sa han til Inger.

Morgningen gik hun ikke igjen og hele Dagen gik hun heller ikke igjen, men var til Nytte og mælket Gjeiterne og skuret Kjørler med fin Sand og fik dem rene.Hun gik aldrig mere.Inger hette hun.Isak hette han.Saa blev det et andet Liv for den ensomme Mand.